Vaaran Palkki

Laatu & vastuullisuus

Juuremme ovat syvällä pohjoisen maaperässä, ja uskomme kestävästi hoidettujen metsien olevan lähtökohta laadukkaisiin puutuotteisiin nyt ja tulevaisuudessa. Siksi huolehdimme arvokkaasta raaka-aineesta jo taimesta alkaen.

Hirren valinta rakennusmateriaaliksi on ilmastoteko

Hirren valinta rakennusmateriaaliksi on ilmastoteko

Kun valitset Vaaran Palkin painumattoman hirren, tiedät saavasi tuotteen, jonka alkuperä on kestävästi hoidetuissa metsissä. Hirren valinta rakennusmateriaaliksi on myös ilmastoteko, sillä 180 neliöinen hirrestä rakennettu omakotitalo sitoo rakenteissaan jopa noin 25 tonnia ilman hiilidioksidia. Hirsiseinien valmistuksen ja 50 vuoden kunnossapidon kasvihuonekaasupäästöjen osuus tästä on noin kymmenesosa eli 2,5 tonnia. Hirsikoti toimii näin ollen koko elinkaarensa ajan hiilinieluna sitouttaen hiiltä pois ilmakehästä.

Valvomme tuotteidemme valmistusprosessia

Valvomme tuotteidemme valmistusprosessia

Meille on tärkeää, että hirsituotteemme ja niiden valmistusprosessit täyttävät vaadittavat laatustandardit. Vaaran Palkin tuotteet ovatkin CE-merkittyjä, täyttäen Euroopan Unionin rakennusmateriaaleille asettamat vaatimukset. Näiden standardien avulla voidaan taata hirren turvallinen ja terveellinen käyttö rakennusmateriaalina.

Kierrätämme tuotantopakkaukset

Kierrätämme tuotantopakkaukset

Haluamme Vaaralla edistää pakkausten vastuullista hyötykäyttöä, joten teemme yhteistyötä Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n kanssa. Kierrätämme sekä omaan tuotantoon liittyvät että meille raaka-aineeksi saapuvat pakkaukset, ja tältä osin kannamme tuottajavastuumme.